E pse krejtve ju vjen me keshë, kur përdoret fjala "seks"?