Shkolla e Mendimit Kritik

Prishtinë: A jeni për truAktiv?

Çka është truAktiv? Sbunker rikthehet me organizimin e vitit të...

Vazhdo

truAktiv Prishtinë V

TruAktiv - Prishtinë Sbunker e ka mbajtur programin truAktiv për herë...

Vazhdo

TruAktiv - Ferizaj

Sbunker e ka mbajtur programin truAktiv për herë të tretë në...

Vazhdo

TruAktiv - Istog

Sbunker e ka zbarkuar programin truAktiv për herë të parë...

Vazhdo

TruAktiv - Suharekë

Sbunker ka zhvillluar vitin e parë të programit të mendimit kritik dhe...

Vazhdo

TruAktiv Kaçanik - 2019

Sbunker ka zhvillluar vitin e parë të programit të mendimit kritik dhe...

Vazhdo

TruAktiv Vushtrri - 2019

Sbunker ka zhvillluar vitin e parë të programit të mendimit kritik dhe...

Vazhdo

TruAktiv Podujevë - 2019

Sbunker e ka zbarkuar programin truAktiv për herë të parë...

Vazhdo

truAktiv Prishtinë IV

Sbunker ka zhvilluar vitin e tretë të programit të mendimit kritik dhe...

Vazhdo

TruAktiv Prishtinë II - 2018

Sbunker e ka zbarkuar programin truAktiv për të dytën herë...

Vazhdo