Shkolla e Mendimit Kritik

TruAktiv - Suharekë

Sbunker ka zhvillluar vitin e parë të programit të mendimit kritik dhe...

Vazhdo

TruAktiv Kaçanik - 2019

Sbunker ka zhvillluar vitin e parë të programit të mendimit kritik dhe...

Vazhdo

TruAktiv Vushtrri - 2019

Sbunker ka zhvillluar vitin e parë të programit të mendimit kritik dhe...

Vazhdo

TruAktiv Podujevë - 2019

Sbunker e ka zbarkuar programin truAktiv për herë të parë...

Vazhdo

truAktiv Prishtinë IV

Sbunker ka zhvilluar vitin e tretë të programit të mendimit kritik dhe...

Vazhdo

TruAktiv Prishtinë II - 2018

Sbunker e ka zbarkuar programin truAktiv për të dytën herë...

Vazhdo

TruAktiv Ferizaj - 2018

Sbunker e ka zbarkuar programin truAktiv për të dytën herë në Ferizaj duke...

Vazhdo

TruAktiv Gjilan - 2018

Sbunker e ka zbarkuar programin truAktiv për të dytën herë në Gjilan duke...

Vazhdo

TruAktiv Mitrovicë - 2018

Sbunker e ka zbarkuar programin truAktiv për të dytën herë në...

Vazhdo

TruAktiv Prizren - 2018

Sbunker e ka zbarkuar programin truAktiv për të dytën herë në...

Vazhdo