Shkolla e Mendimit Kritik

truAktiv Gjakovë - 2020

Sbunker e ka zbarkuar programin truAktiv për të tretën herë në...

Vazhdo

truAktiv Pejë - 2020

Sbunker e ka zbarkuar programin truAktiv për të tretën herë në Pejë...

Vazhdo

truAktiv Ferizaj - 2020

Sbunker e ka zbarkuar programin truAktiv për të katërtën herë në...

Vazhdo

truAktiv Gjilan - 2020

Sbunker e ka zbarkuar programin truAktiv për të tretën herë në Gjilan duke...

Vazhdo

truAktiv Prizren - 2020

Sbunker e ka zbarkuar programin truAktiv për të katërtën herë në...

Vazhdo

truAktiv Mitrovicë - 2020

Sbunker e ka zbarkuar programin truAktiv për të katërtën herë në...

Vazhdo

truAktiv Prishtinë II - 2020

Sbunker e ka zbarkuar programin truAktiv për të katërtën herë në...

Vazhdo

Hapet aplikimi: truAktiv zbarkon në Prishtinë II

Këtë vit “Shkolla e Mendimit Kritik” truAktiv do të...

Vazhdo

Hapet aplikimi: truAktiv zbarkon në Gjilan

Këtë vit “Shkolla e Mendimit Kritik” truAktiv do të...

Vazhdo

Hapet aplikimi: truAktiv zbarkon në Prishtinë

Këtë vit “Shkolla e Mendimit Kritik” truAktiv do të udhëtojë...

Vazhdo