Shkolla e Mendimit Kritik

TruAktiv - Istog

Sbunker e ka zbarkuar programin truAktiv për herë të parë në Istog duke e sjellur në këtë rajon organizimin e programit të mendimit kritik. 35 pjesëmarrës (17-22 vjet) nga vendbanime të ndryshme të rajonit të Istogut për katër ditë janë angazhuar në diskutime dhe debate rreth temave të ndryshme në fushën e politikës, shoqërisë dhe aktivizmit.

Programi ka filluar me një natë sociale ku pjesëmarrësit kanë pasur mundësinë të socializiohen me njëri tjetrin dhe te njihen me formatin e programit, mundësitë që ofrohen dhe përvojen e ish-pjesëmarrësve në TruAktiv, TruAktiv Summit dhe modulin Politika dhe Shoqëria.

Diskutimet dhe debatet në tre ditët e ardhshme janë ndarë në tre shtylla: kritikë në politikë, kritikë në shoqëri dhe kritikë në aktivizëm. Në këto shtylla kanë hyrë diskutime dhe punëtori të ndryshme në lidhje me shoqërinë politike, klasat, mobilizimin klasor, identitetet sociale, sfidat konkrete të pabarazisë, mungesës së drejtësisë në shoqërinë tonë, ndikimin e aktivizmit në sferën publike dhe format e ndryshme të aktivizmit.

Ligjëruesit e këtij moduli ishin:
Nora Ahmetaj - E drejta tranzicionale: përballja me të kaluarën, Zgjim Hyseni: Klasa dhe mobilizimi klasor, Adelina Berisha: Pabarazia gjinore në Kosovë, Shkodran Ramadani: Filozofia politike dhe etika: diskutim mbi drejtësinë, Flutura Kusari: Luftimi i korrupsionit përmes sinjalizimit, Adem Beha: Identitetet dhe kombi si komunitet imagjinar, kolektivi HaveIt: Aktivizmi i angazhuar përmes artit, Eurisa Rukovci: A jemi mirë n'kry?, Samir Shahini: Punëtori për angazhim qytetar.

Programi është mbajtur nga 21 deri më 24 maj 2019 në hapësirat e Shtëpisë së Inovacionit.

Ky grant është financuar nga projekti ‘Përkrahja e Luksemburgut për shoqërinë civile në Kosovë’, financuar nga Qeveria e Dukatit të Madh të Luksemburgut dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).

Media