Shkolla e Mendimit Kritik

Hapet thirrja: Shkolla e mendimit kritik

Këtë vit “Shkolla e Mendimit Kritik” truAktiv do të udhëtojë...

Vazhdo

truAktiv Ferizaj - 2020

Sbunker e ka zbarkuar programin truAktiv për të katërtën herë në...

Vazhdo

truAktiv Gjilan - 2020

Sbunker e ka zbarkuar programin truAktiv për të tretën herë në Gjilan duke...

Vazhdo

Hapet aplikimi: truAktiv zbarkon në Prishtinë II

Këtë vit “Shkolla e Mendimit Kritik” truAktiv do të...

Vazhdo

Hapet aplikimi: truAktiv zbarkon në Gjilan

Këtë vit “Shkolla e Mendimit Kritik” truAktiv do të...

Vazhdo

Hapet aplikimi: truAktiv zbarkon në Prishtinë

Këtë vit “Shkolla e Mendimit Kritik” truAktiv do të udhëtojë...

Vazhdo

Prishtinë: A jeni për truAktiv?

Çka është truAktiv? Sbunker rikthehet me organizimin e vitit të...

Vazhdo

truAktiv Prishtinë V

TruAktiv - Prishtinë Sbunker e ka mbajtur programin truAktiv për herë...

Vazhdo

TruAktiv - Ferizaj

Sbunker e ka mbajtur programin truAktiv për herë të tretë në...

Vazhdo

TruAktiv - Istog

Sbunker e ka zbarkuar programin truAktiv për herë të parë...

Vazhdo