TruAktiv Talks

Aktivizmi në kushte izolimi

Bjeshkë Guri në truAktiv talks.

Në truAktiv Talks të radhës i cili u mbajt online, diskutuam për aktivizmin gjatë periudhave kur realiteti jonë ndryshoi si pasojë e masave strikte dhe izolimit për mbrojtjen e shëndetit publik siç ndodhi gjatë kësaj periudhe. 

Bashkë me Bjeshkën biseduam rreth rëndësisë të aktivizmit për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në kushte izolimi, ndikimit të izolimit në aktivizëm, mënyrave se si mund t’i mbrojmë të drejtat e njeriut në izolim, efikasitetit të aktivizmit dixhital në rezultate dhe gjithëpërfshirje, alternativave dixhitale për organizim në komunitet dhe sfidave dhe përvojave të aktivistëve për tu përballur me të drejtat e njeriut gjatë periudhës të izolimit.

Këto edhe shumë çështje të tjera rreth aktivizmit u diskutuan bashkë me Bjeshkën - aktiviste e shoqërisë civile për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Diskutimi u mbajt më 28 maj nga ora 17:00.

Në linkun më poshtë mund ta ndiqni truAktiv Talks "Aktivizmi në kushte izolimi".

https://www.facebook.com/watch/live/?v=770107573524882

---
TruAktiv Talks është mundësuar nga Ambasada e Mbretërisë së Holandës në Kosovë.