TruAktiv Talks

A janë shqiptarët racistë? - truAktiv Talks

Neglizhimi institucional dhe sistematik ndaj komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, gjendja e...

Vazhdo

Aktivizmi i (de)centralizuar në Kosovë – truAktiv Talks

Protestat e fundit kundër abuzimit seksual po na tregojnë se decentralizimi i aktivizmit...

Vazhdo

Aktivizmi i të Rinjëve në Parti Politike - truAktiv talks

Në truAktiv Talks të radhës diskutuam për perspektivën dhe...

Vazhdo

Partitë: gjithëpërfshirëse apo përjashtuese? – truAktiv Talks

Në truAktiv Talks të radhës diskutuam për perspektivën dhe...

Vazhdo

Edhe sa vonesa të shtetit në reagim? - Diskutim për racizmin institucional

Rina Kika dhe Gazmend Qyqalla në truAktiv Talks. Neglizhenca shtetërore dhe...

Vazhdo

Mbulimi mediatik dhe stigma e shëndetit mendor

Përballja me sfidat e shëndetit mendor veç se është shtuar gjatë...

Vazhdo

Reflektim i lëvizjes LGBTIQ+ në truAktiv Talks

Në Muajin e Krenarisë bashkë me Agon Rexhepin  diskutuam për...

Vazhdo

Mbulimi mediatik dhe stigma e shëndetit mendor - TruAktiv Talks

Përballja me sfidat e shëndetit mendor veç se është shtuar gjatë...

Vazhdo

Aktivizmi në kushte izolimi

Bjeshkë Guri në truAktiv talks. Në truAktiv Talks të radhës i cili u...

Vazhdo

Shëndeti mendor gjatë distancimit shoqëror

Bind Skeja në truAktiv Talks. Në truAktiv Talks diskutuam rreth aktivizmit...

Vazhdo