TruAktiv Talks

Aktivizmi i (de)centralizuar në Kosovë – truAktiv Talks

Protestat e fundit kundër abuzimit seksual po na tregojnë se decentralizimi i aktivizmit...

Vazhdo

Aktivizmi i të Rinjëve në Parti Politike - truAktiv talks

Në truAktiv Talks të radhës diskutuam për perspektivën dhe...

Vazhdo

Partitë: gjithëpërfshirëse apo përjashtuese? – truAktiv Talks

Në truAktiv Talks të radhës diskutuam për perspektivën dhe...

Vazhdo

Edhe sa vonesa të shtetit në reagim? - Diskutim për racizmin institucional

Rina Kika dhe Gazmend Qyqalla në truAktiv Talks. Neglizhenca shtetërore dhe...

Vazhdo

Mbulimi mediatik dhe stigma e shëndetit mendor

Përballja me sfidat e shëndetit mendor veç se është shtuar gjatë...

Vazhdo

Reflektim i lëvizjes LGBTIQ+ në truAktiv Talks

Në Muajin e Krenarisë bashkë me Agon Rexhepin  diskutuam për...

Vazhdo

Mbulimi mediatik dhe stigma e shëndetit mendor - TruAktiv Talks

Përballja me sfidat e shëndetit mendor veç se është shtuar gjatë...

Vazhdo

Aktivizmi në kushte izolimi

Bjeshkë Guri në truAktiv talks. Në truAktiv Talks të radhës i cili u...

Vazhdo

Shëndeti mendor gjatë distancimit shoqëror

Bind Skeja në truAktiv Talks. Në truAktiv Talks diskutuam rreth aktivizmit...

Vazhdo

Shëndeti mendor gjatë distancimit shoqëror

Bind Skeja në truAktiv Talks. Në truAktiv Talks të radhës i cili do të...

Vazhdo