TruAktiv Summit

truAktiv Summit 2019

Sbunker ka organizuar për herën e tretë rradhazi “TruAktiv...

Vazhdo

TruAktiv Summit 2018

Sbunker ka organizuar për vitin e dytë rradhazi samitin tre-ditor #TruAktivSummit me 50...

Vazhdo

TruAktiv Summit 2017

Sbunker ka organizuar samitin dy-ditor #TruAktivSummit me pjesëmarrësit e programit...

Vazhdo