Shprehu

Shprehu është themeluar gjatë TruAktiv Summit 2018 të organizuar nga Sbunker. 

Nisma Shprehu ka për qëllim parandalimin e bullizmit tek të rinjtë dhe rritjen e vetëdijësimit për pasojat që mund të vijnë nga ky fenomen. 

Shprehu kanë lansuar një video-animacion kundër bullzimit dhe kanë mbajtur një diskutim me Samir Shahini nga Balkan SunFlowers për rëndësinë e pranimit të diversitetit në shoqëri dhe efektet e bullizmit në zhvillimin e të rinjëve.

Shprehu mbështetet nga Sbunker përmes projektit të financuar nga projekti "Përkrahja e Luksemburgut për Shoqërinë Civile në Kosovë";, financuar nga Qeveria e Dukatit të Madh të Luksemburgut dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF)