distrACT

Kampanja "distrACT" ka në fokus shëndetin mendor, kjo kampanjë ka dalë nga pjesëmarrësit e modulit "Produksioni Multimedial". distrACT gjatë pandemisw ka qenë pranë qytetarëve, me këshilla për ta menaxhuar shëndetin mendor gjatë kësaj kohe.

Kampanja "distrACT" aktivitetin e saj e ka zhvilluar përmes platëformave të mediave sociale.