Mos përbij

“Mos Përbij” është nismë e dalë nga moduli "Produksioni Multimedial IV" që ka për qëllim informimin mbi procesin formal të ankesave në organet kompetente rreth bullizmit kibernetik ndaj komunitetit LGBTIQ+.

“Mos Përbij” si iniciativë ka dalë nga pjesëmarrësit e modulit "Produksioni Multimedial IV" Hana Deva, Blerona Abdullahu, Fatveta Jonuzaj, Vlera Nimanaj dhe Mjellma Guri.

Pjesëmarrësit e nismës “Mos Përbij”, nga aftësit e fituara gjatë modulit Produksioni Multimedial kanë realizuar video me qëllim rritjen e vetëdijes rreth procedurave formale në parandalimin e bullizmit kibernetik.

"Bjeri mas ksaj pune" ka qenë sllogani i “Mos Përbij.

--

Ky projekt është financuar nga Ambasada e Mbretërisë së Holandës në Kosovë.