Hajde Folim

“Hajde folim” është nismë e dalë nga moduli "Produksioni Multimedial IV" që ka për qëllim ngritjen e vetëdijes rreth shëndetit mendor.

“Hajde folim” si iniciativë ka dalë nga pjesëmarrësit e modulit "Produksioni Multimedial IV" Vlera Ibrahimi, Drilon Gashi, Agnesa Hoxha.

Pjesëmarrësit e nismës “Hajde Folim”, nga aftësit e fituara gjatë modulit Produksioni Multimedial kanë realizuar video me qëllim rritjen e vetëdijes rreth shëndetit mendor. "Hajde Folim" përmes platëformave online, kanë krijuar një hapësirë për personat që kanë nevojë të flasin rreth shendetit mendor.

--

Ky projekt është financuar nga Ambasada e Mbretërisë së Holandës në Kosovë.