s'cool

S'cool është nismë e dalë nga moduli "Produksioni Multimedial IV" që ka për qëllim edukimin e të rinjëve rreth edukatës seksuale.

S'cool si iniciativë ka dalë nga pjesëmarrësit e modulit "Produksioni Multimedial IV"  Shkëlqesa Salihu, Altin Hyseni, Linda Mustafa, Rina Aliu, Albert Rexhepi. 

Pjesëmarrësit e nismës S'cool, nga aftësit e fituara gjatë modulit Produksioni Multimedial kanë realizuar video me qëllim rritjen e vetëdijes rreth edukatës seksuale.

"Masi shkolla spo na mson, S'cool ju kallxon" ka qenë sllogani i S'cool.

--

Ky projekt është financuar nga Ambasada e Mbretërisë së Holandës në Kosovë.