Ekspozitë fotografike: Eksposera

Eksposera u realizua nga antarët e komunitetit të Termokiss, Eksposera ka pasur për qëllim realizmin e një ekspozite ku janë shfaqur fotografitë e pemëve dhe perimeve të mbjellura në kopshtin e Termokiss si dhe performanca vizuala brenda serës.

Eksposera u mbështet nga programi truAktiv.