Bullizmi në Podujevë

“Bullizmi në Podujevë” është nismë e dalur nga pjesëmarrësit e truAktiv Summit 2019, Veronë Pollomi, Flora Halimi dhe Agron Kulla. Kjo nismë ka synuar që ta problematizoj dhe aktualizoj luftimin e ngacmimeve përmes aktiviteteve të ndryshme që janë zhvilluar në Podujevë. Nisma në kuadër të aktiviteteve të tyre kanë shpërndarë postera në shkolla të mesme të Podujevës dhe kanë organizuar një bashkëbisedim mes qytetarve të ndryshëm ku bënin pjesë prindër, arsimtarë dhe nxënës. Diskutimi u zhvillua mes tyre dhe aktivistit për të drejtat e njeriut Samir Shahini, si dhe psikologës Ardita Kastrati.

Media