Podcast

Podcast: Përfaqësimi gjinor në media

 

Vazhdo

Shteti, media dhe personat LGBTI+

Në këtë podcast të Sbunker do të diskutojmë rreth sistemit...

Vazhdo