Nismat truAktiv

Mos përbij

“Mos Përbij” është nismë e dalë nga moduli "Produksioni Multimedial IV" që ka për...

Vazhdo

Hajde Folim

“Hajde folim” është nismë e dalë nga moduli "Produksioni Multimedial IV" që ka për qëllim...

Vazhdo

s'cool

S'cool është nismë e dalë nga moduli "Produksioni Multimedial IV" që ka për qëllim edukimin e...

Vazhdo