Nismat truAktiv

Republika KsKs

Republika KsKs është nismë e nisur nga Adelina Tërshani, Paris Guri, Blerona Abdullahu dhe Fitore Morina...

Vazhdo

Ora e Filmit

Ora e filmit është iniciativë e disa pjesëmarrësëve të TruAktiv Summit të cilët vijnë nga...

Vazhdo

BasketShishe

BasketShishe është një nismë e nisur nga një grup vajzash të cilat kanë qenë pjesëmarrëse...

Vazhdo

Shprehu

Shprehu është themeluar gjatë TruAktiv Summit 2018 të organizuar nga Sbunker.  Nisma Shprehu ka për qëllim...

Vazhdo

Simetri

Simetri është formuar nga 6 vajza pjesëmarrëse në modulin Produksioni Multimedial të programit...

Vazhdo

Sikur Hana

Ekspozita "Sikur Hana" e organizuar nga Zgjim Zyba - pjesëmarrës në modulin "Politika dhe Shoqëria" të...

Vazhdo

Klubi për informim të saktë dhe etikë të medias

Klubi për informim të saktë dhe etikë të medias synon të trajtojë rëndësinë e medias dhe ndikimin...

Vazhdo

EcoArt

EcoArt është klub i cili synon ngritjen e nivelit të vetëdijësimit përmes artit rreth ambientit dhe...

Vazhdo

Drejtësia n'katror

Drejtësia n'katror është njëra nga tre nismat e mbështetura pas pjesëmarrjes në modulin Produksioni...

Vazhdo

Produksioni i Filmit

Klubi "Produksioni i filmit" për qëllim ka që qendrën e sociale dhe...

Vazhdo

12