Nismat truAktiv

SpeakOut

 Speakout është një iniciativë e disa prej pjesëmarrësve të TruAktivit në Prishtinë të mbajtur...

Vazhdo

S'bashku mundemi

Nisma "S'bashku mundemi" është themeluar gjatë TruAktiv Summit 2017 nga disa pjesëmarrës të...

Vazhdo