Nismat truAktiv

Drejtësia n'katror

Drejtësia n'katror është njëra nga tre nismat e mbështetura pas pjesëmarrjes në modulin Produksioni...

Vazhdo

Produksioni i Filmit

Klubi "Produksioni i filmit" për qëllim ka që qendrën e sociale dhe...

Vazhdo

Wearbook Museum

Blogu/Website Wearbook museum është një muze online ku qëllimi ka luftimin e stigmës -...

Vazhdo

Eksploro

"Eksploro" është një nismë e pjesëmarrësve të TruAktiv Summit 2017 që ka për qëllim...

Vazhdo

SpeakOut

 Speakout është një iniciativë e disa prej pjesëmarrësve të TruAktivit në Prishtinë të mbajtur...

Vazhdo

S'bashku mundemi

Nisma "S'bashku mundemi" është themeluar gjatë TruAktiv Summit 2017 nga disa pjesëmarrës të...

Vazhdo