Nismat truAktiv

Eksploro

"Eksploro" është një nismë e pjesëmarrësve të TruAktiv Summit 2017 që ka për qëllim...

Vazhdo

SpeakOut

 Speakout është një iniciativë e disa prej pjesëmarrësve të TruAktivit në Prishtinë të mbajtur...

Vazhdo

S'bashku mundemi

Nisma "S'bashku mundemi" është themeluar gjatë TruAktiv Summit 2017 nga disa pjesëmarrës të...

Vazhdo