Nata e filmit dhe librit

At Home in the World - Nata e filmit dhe librit në Pejë

Sbunker rikthehet me aktivitetin mujor të natës së filmit dhe dhurimit të...

Vazhdo

Please Vote for Me - Nata e filmit dhe dhurimit të librave

Nata e filmit dhe dhurimit të librave vazhdoi me filmin dokumentar të rradhës...

Vazhdo

God Loves Uganda - Nata e filmit dhe dhurimit të librave

Nata e filmit dhe dhurimit të librave në Sbunker për muajin tetor...

Vazhdo

Bastards - Nata e filmit dhe librit në Gjilan

Sbunker çdo muaj do të zbarkoj natën e filmit dhe dhurimit të librave në...

Vazhdo

Bastards - Nata e filmit dhe librit në Pejë

Sbunker çdo muaj do të zbarkoj natën e filmit dhe dhurimit të librave në...

Vazhdo

Bastards - Nata e filmit dhe librit në Prizren

Sbunker çdo muaj do të zbarkoj natën e filmit dhe dhurimit të librave në...

Vazhdo

Pink Saris - Nata e filmit dhe dhurimit të librave

Nata e filmit dhe dhurimit të librave vazhdoi me filmin dokumentar të rradhës...

Vazhdo

Nata e filmit dhe dhurimit të librave-Prishtinë

Nata e filmit dhe dhurimit të librave në bashkëpunim të Sbunker me Kino Armata...

Vazhdo