Nata e filmit dhe librit

A Syrian Love Story - Nata e filmit dhe librit në Prizren

TruAktiv u rikthye me aktivitetin mujor të natës së filmit dhe dhurimit të...

Vazhdo

A Syrian Love Story - Nata e filmit dhe librit në Gjilan

TruAktiv u rikthye me aktivitetin mujor të natës së filmit dhe dhurimit të...

Vazhdo

A Syrian Love Story - Nata e filmit dhe librit në Pejë

TruAktiv u rikthye me aktivitetin mujor të natës së filmit dhe dhurimit të...

Vazhdo

Detropia - Nata e filmit dhe dhurimit të librave

Nata e filmit dhe dhurimit të librave vazhdoi me filmin dokumentar të radhës...

Vazhdo

Pink Saris - Nata e filmit dhe librit në konviktin numër shtatë

Komuniteti truAktiv ka zbarkuar natën e filmit dhe dhurimit të librave në...

Vazhdo

A Syrian Love Story - Nata e filmit dhe librit në konviktin Nr.7

Komuniteti truAktiv ka zbarkuar sërish natën e filmit dhe dhurimit të librave...

Vazhdo

Bastards - Nata e filmit dhe librit në konviktin numër shtatë

Komuniteti truAktiv ka zbarkuar natën e filmit dhe dhurimit të librave në...

Vazhdo

Leaving The Cult - Nata e filmit dhe dhurimit të librave

Nata e filmit dhe dhurimit të librave vazhdoi me filmin dokumentar të rradhës...

Vazhdo

At Home in the World - Nata e filmit dhe librit në Gjilan

Sbunker rikthehet me aktivitetin mujor të natës së filmit dhe dhurimit të...

Vazhdo

At Home in the World - Nata e filmit dhe librit në Prizren

Sbunker rikthehet me aktivitetin mujor të natës së filmit dhe dhurimit të...

Vazhdo