Nata e filmit dhe librit

Gardhi - Ora e filmit në Podujevë

Nisma "Ora e Filmit" vazhdoi me aktivitetin e shfaqjes së filmave online...

Vazhdo

Rikthimi - Ora e filmit në Podujevë

Nisma "Ora e Filmit" vazhdon me aktivitetin e shfaqjes së filmave online për...

Vazhdo

School Time for Miss Roma-Nata e filmit dhe librit. Konvikti 7

Më 26 shkurt, prej orës 19:00 në koviktin nr.7 në Prishtinë, Sbunker ka...

Vazhdo

Bastards - Nata e filmit dhe librit në Podujevë

Nisma "Ora e Filmit" vazhdon me aktivitetin e shfaqjes së filmave në qytetin e...

Vazhdo

Please Vote for Me - Nata e filmit dhe librit në Prizren

Sbunker vazhdon me aktivitetin mujor të natës së filmit dhe dhurimit të librave...

Vazhdo

Please Vote for Me - Nata e filmit dhe librit në Pejë

Sbunker vazhdon me aktivitetin mujor të natës së filmit dhe dhurimit të librave...

Vazhdo

At Home in the World - Nata e filmit dhe librit në Konviktin 7

Komuniteti truAktiv për muajin shkurt ka zbarkuar në konviktin numër shtatë me...

Vazhdo

Please Vote for Me - Nata e filmit dhe librit në Gjilan

Sbunker vazhdon me aktivitetin mujor të natës së filmit dhe dhurimit të librave...

Vazhdo

Please Vote for Me - Nata e filmit dhe librit në Konviktin nr.7

Komuniteti truAktiv për muajin janar ka zbarkuar në konviktin numër shtatë me...

Vazhdo

Leaving the Cult - Nata e filmit dhe dhurimit të librave Prizren

Sbunker u rikthye me aktivitetin mujor të natës së filmit dhe dhurimit të...

Vazhdo