Nata e filmit dhe librit

Nata e filmit dhe dhurimit të librave në Pejë

Më 24 nëntor në Pejë, prej orës 16:30 në kinemanë 'Jusuf...

Vazhdo

Nata e filmit dhe dhurimit të librave në Pejë

Më 17 nëntor në Pejë, prej orës 16:30 në kinemanë "Jusuf...

Vazhdo

Nata e filmit dhe dhurimit të librave në Prishtinë

Më 5 tetor në Prishtinë, prej orës 19:00 në qendrën TermoKiss,...

Vazhdo

Nata e filmit dhe dhurimit të librave në Pejë

Më 31 tetor në Pejë, prej orës 19:00 në Kinemanë "Jusuf...

Vazhdo

Nata e filmit dhe dhurimit të librave në Gjilan

Më 30 tetor në Gjilan, prej orës 18:00 në qendrën "The Bridge",...

Vazhdo

Nata e filmit dhe dhurimit të librave në Prishtinë

Më 27 tetor në Prishtinë, prej orës 19:00 në qendrën TermoKiss,...

Vazhdo

Nata e filmit dhe dhurimit të librave në Prizren

Më 27 tetor në Prizren, prej orës 19:00 në Kinemanë Lumbardhi, Sbunker ka...

Vazhdo

Nata e filmit dhe dhurimit të librave në Prizren

Më 23 tetor në Prizren, prej orës 19:00 në Kinemanë Lumbardhi, Sbunker...

Vazhdo

Nata e filmit dhe dhurimit të librave në Gjilan

Më 23 tetor në Gjilan, prej orës 18:00 në Qendrën The Bridge, Sbunker ka...

Vazhdo

Nata e filmit dhe dhurimit të librave në Prishtinë

Më 22 tetor në Prishtinë, prej orës 19:00 në qendrën TermoKiss,...

Vazhdo