Nata e filmit dhe librit

Nata e filmit dhe dhurimit të librit në Mitrovicë

Më 20 maj, prej orës 20:00, në Qendrën "7 arte", truAktiv...

Vazhdo

Nata e filmit dhe dhurimit të librit në Prizren

Më 19 maj, prej orës 19:00, në Kineman"Lumbardhi", truAktiv ka...

Vazhdo

Nata e filmit dhe dhurimit të librave në Gjilan

Më 30 prill, prej orës 17:00, truAktiv ka sjellur për herë...

Vazhdo

Nata e filmit dhe dhurimit të librave në Mitrovicë

Më 29 prill, prej orës 17:00, truAktiv ka sjellur filmin “Ouaga Girls”...

Vazhdo

Nata e filmit dhe dhurimit të librit në Pejë

Më 29 prill, prej orës 16:00, truAktiv ka sjellur për herë të...

Vazhdo

Nata e filmit dhe dhurimit të librave në Mitrovicë

Më 22 prill, prej orës 17:00 në qendrën “7 arte” në...

Vazhdo

Nata e filmit dhe dhurimit të librit në Prizren

Më 22 prill, prej orës 17:00, truAktiv ka sjellur për...

Vazhdo

Nata e filmit dhe dhurimit të librave në Pejë

Më 31 mars, prej orës 16:00, truAktiv ka sjellur për herë të parë...

Vazhdo

Nata e filmit dhe dhurimit të librit në Mitrovicë

Më 25 mars, prej orës 19:00, truAktiv ka sjellur për herë të parë...

Vazhdo

Nata e filmit dhe dhurimit të librave në Gjilan

Më 20 mars, prej orës 17:00, truAktiv ka sjellur për herë të parë...

Vazhdo