Nata e filmit dhe librit

Pink Saris - Nata e filmit dhe dhurimit të librave

Nata e filmit dhe dhurimit të librave vazhdoi me filmin dokumentar të rradhës...

Vazhdo

Nata e filmit dhe dhurimit të librave-Prishtinë

Nata e filmit dhe dhurimit të librave në bashkëpunim të Sbunker me Kino Armata...

Vazhdo