Nata e filmit dhe librit

Nata e filmit dhe dhurimit te librave ne Gjilan

Më 25 nëntor në Gjilan, prej orës 16:30 në qendrën 'The Bridge', Sbunker ka sjellur filmin ‘All Against All”

‘All Against All” sjell historinë e ndjenjave nacionaliste që radikalizohen drejt fashizmit.

Çfarë është një fashist? A ishte fashizmi një fenomen historik i një etape të caktuar apo është fenomen i të gjitha kohërave, një mentalitet i përbrendësuar? “All Against All” hulumtojnë mbi këtë pyetje mbi bazën e fashizmit para luftës në Holandë.. Një histori e panjohur e grindjeve, intrigave, përçarjeve dhe bashkimeve të vazhdueshme. Udhëqës të panumërt, me ego të madhe u përpoqën ta ndërtonin karrierrën e tyre në kurriz të të tjerëve për t'u bërë udhëheqës i Hollandës. Filmi hapet me një regjistrim audio të shitësit të tregut dhe udhëheqësit fashist Jan Baars, mbi një skenë ajrore të një peisazhi të mjegullt të lumit, në të cilën ai përshkruan se si ai iu drejtua një "tufë" votuesish. Ishte zjarri i fjalëve të tij që trazoi masat.
Pas shfaqjes të filmit, u dhuruan disa libra dhe u mbajt një diskutim që lidhet me tematikën e filmit të shfaqur.


-----------------------------------

Nata e filmit dhe dhurimit të librave është mundësuar nga Ambasada e Holandës në Kosovë