Nata e filmit dhe dhurimit të librave

Më 5 shtator organizohet nata e filmit dhe dhurimit të librave në Sbunker.