TruAktiv Summit 2018

Nga 20 deri më 22 shtator do të organizohet për herën e dytë TruAktiv Summit. Rreth 50 pjesëmarrës nga rajone të ndryshme të Kosovës të cilët kanë qenë pjesë e programit këtë vit do të marrin pjesë në ligjërata, punëtori e diskutime të cilat lidhen me organizimin në komunitet.