TruAktiv Talks

Më 18 tetor Sbunker vazhdon me serinë e diskutimeve speciale "TruAktiv Talks".