Nata e filmit dhe dhurimit të librave

Më 17 tetor organizohet nata e filmit dhe dhurimit të librave në Sbunker.