Nata e filmit dhe dhurimit të librave

Më 3 tetor organizohet nata e filmit dhe dhurimit të librave në Sbunker.