Nata e filmit dhe dhurimit të librave

Më 19 shtator organizohet nata e filmit dhe dhurimit të librave në Sbunker.