truAktiv Prizren

truAktiv shkolla e mendimit kritik zbarkon në qytetin e Prizrenit nga data 28 shtator deri me 02 tetor.