truAktiv Gjilan

truAktiv shkolla e mendimit kritik zbarkon në qytetin e Gjilanit nga data 15 deri me 18 shtator.