truAktiv Prishtinë

truAktiv shkolla e mendimit kritik zbarkon në qytetin e Prishtinës nga data 1 deri më 4 shtator.