truAktiv Mitrovicë

truAktiv shkolla e mendimit kritik zbarkon në qytetin e Mitrovicës nga data 8 deri me 11 shtator.