TruAktiv Talks

Më 24 prill Sbunker vazhdon me serinë e diskutimeve speciale "truAktiv Talks".