Nata e filmit dhe dhurimit të librave - Gjilan

Më 18 prill organizohet nata e filmit dhe dhurimit të librave në hapësirat e "The Bridge" në Gjilan.