Nata e filmit dhe dhurimit të librave

Me datën 14 prill organizohet nata e filmit dhe dhurimit të librave. Filmi do të shfaqet në hapësirat e Konviktit numër shtatë në Prishtinë.