Nata e filmit dhe dhurimit të librave - Prizren

Më 8 prill organizohet nata e filmit dhe dhurimit të librave në kinemanë "Lumbardhi" në Prizren.