Nata e filmit dhe dhurimit të librave - Prizren

Më 14 mars organizohet nata e filmit dhe dhurimit të librave në hapësirat e Kino "Lumbardhi" në Prizren.