Nata e filmit dhe dhurimit të librave - Pejë

Më 21 shkurt organizohet nata e filmit dhe dhurimit të librave në kinemanë "Jusuf Gërvalla".