Nata e filmit dhe dhurimit të librave - Gjilan

Më 15 shkurt organizohet nata e filmit dhe dhurimit të librave në hapësirat e "The Bridge" në Gjilan.