Nata e filmit dhe dhurimit të librave

Me 26 shkurt organizohet nata e filmit dhe dhurimit të librave në konviktin nr.7 në Prishtinë.