Nata e filmit dhe dhurimit të librave

Më 18 shkurt organizohet nata e filmit dhe dhurimit të librave në konviktin nr.7 në Prishtinë.