TruAktiv Talks

Më 19 shkurt Sbunker vazhdon me serinë e diskutimeve speciale "truAktiv Talks".