Nata e filmit dhe dhurimit të librave - Prizren

Më 13 dhjetor organizohet nata e filmit dhe dhurimit të librave në Prizren, filmi do të shfaqet në hapësirat e Kinemasë "Lumbardhi"