Nata e filmit dhe dhurimit të librave - Gjilan

Më 12 dhjetor organizohet nata e filmit dhe dhurimit të librave në Gjilan, filmi do të shfaqet në hapësirat e "The Bridge"