truAktiv Talks

Më 26 nëntor Sbunker vazhdon me serinë e diskutimeve speciale "TruAktiv Talks". Diskutimi mbahet në hapsirat e fondacionit 17.