Nata e filmit dhe dhurimit të librave - Gjilan

Më 27 nëntor organizohet nata e filmit dhe dhurimit të librave në Gjilan. Filmi do të shfaqet në hapsirat e shtëpis së kulturës.